OPIS PROBLEMA

Predloga izbolšave

Dodajanje opomb

Dodajanje presejevalca

imena realizatorja

imena vodjih

OPIS PROBLEMA

Predloga izbolšave

Dodajanje opomb

Dodajanje presejevalca

imena realizatorja

ime vodje

 

NADZORNA PLOŠČA

Administracija KVP dokumentov

Administrator lahko na nadzorni plošči objavlja novice in splošne informacije, ki so pomembne za zaposlene. Na njej je pregled vseh KVP dokumentov in urejeni so na enostaven in razumljiv način.

Tipi KVP dokumentov

Na dokumentih najdemo različne tipe KVP-jev,ki jih ima posameznik (npr. kaj ima za potrditi, kje je označen za presejevalca, itd.).

Vpogled v dokumente

Vsak zaposlen ima vpogled v vse dokumente in v število točk, ki jih je posameznik nabralv 1 mesecu  ničesar spreminjati ampak nemorejo na dokumentih. Lahko pa dokumente izvozijo v excel.

NADZORNA PLOŠČA

NADZORNA PLOŠČA

Administracija KVP dokumentov

Administrator lahko na nadzorni plošči objavlja novice 
in splošne informacije, ki so pomembne za zaposlene.
Na njej je pregled vseh KVP dokumentov in urejeni

so na enostaven in razumljiv način

Tipi KVP dokumentov

Na dokumentih najdemo različne tipe KVP-jev, ki jih ima posameznik (npr. kaj ima za potrditi,
kje je označen za presejevalca, itd.).

Vpogled v dokumente

Vsak zaposlen ima vpogled v vse dokumente in v število točk, ki jih je posameznik nabral v 1 mesecu ampak ne morejo ničesar spreminjati na dokumentih. Lahko pa dokumente izvozijo v excel.

PREDLAGATELJ

dajejo predloge za izboljšave

PRESOJEVALEC

potrjujejo ali ovržejo predloge

VODJA

potrjujejo ali ovržejo predloge

CHAMPION

potrjujejo ali ovržejo predloge

Urejanje zaposlenih

Urejanje zaposlenih

Urejanje oddelkov

Urejanje KVP skupin

Urejanje oddelkov

Urejanje KVP skupin

Točke in izplačila

Vsak predlog ima različno število točk odvisno od vrednosti točk, ki je določena vnaprej. Šifrant KVP se lahko ureja in določite število točk glede na tip KVP-ja. Določite lahko tako za predlagatelje kot za champione.

Vsak mesec predlagatelji in championi dobijo izplačilo, ki so vezana na vrednost doseženih točk (npr. 50 točk je vrednih 50 €). Izplačila se zgenerirajo mesečno in se lahko izvozijo v .csv datoteko.

Točke in izplačila

Vsak predlog ima različno število točk odvisno od vrednosti točk, ki je določena vnaprej. Šifrant KVP se lahko ureja in določite število točk glede na tip KVP-ja. Določite lahko tako za predlagatelje kot za champione.

Vsak mesec predlagatelji in championi dobijo izplačilo, ki so vezana na vrednost doseženih točk (npr. 50 točk je vrednih 50 €). Izplačila se zgenerirajo mesečno in se lahko izvozijo v .csv datoteko.

ŠIFRANT PLANA REALIZACIJE

Šifrant je letni plan koliko predlogov bo ustvarila 1 KVP skupina, npr. vsaj 1 predlog na 1 osebo mesečno. Tako je minimalno število predlogov v enem mesecu enako kot število zaposlenih v skupini.

Vodi se realizacija koliko je katera skupina dosegla na letnem nivoju.

ŠIFRANT PLANA REALIZACIJE

Šifrant je letni plan koliko predlogov bo ustvarila 1 KVP skupina, npr. vsaj 1 predlog na 1 osebo mesečno. Tako je minimalno število predlogov v enem mesecu enako kot število zaposlenih v skupini.

Vodi se realizacija koliko je katera skupina dosegla na letnem nivoju.

Rdeči kartoni

Rdeči kartoni so nujni redni in izredni popravki oz. sporočila zaposlenih kje je kaj narobe (npr. pokvarjen stroj ali nedelujoča vtičnica).

Rdeči kartoni niso točkovani in niso nagrajeni

Rdeči kartoni

Rdeči kartoni so nujni redni in izredni popravki oz. sporočila zaposlenih kje je kaj narobe (npr. pokvarjen stroj ali nedelujoča vtičnica).

Rdeči kartoni niso točkovani in niso nagrajeni