Pogoji poslovanja

1. Splošno Splošni pogoji so pripravljeni v skladu s predpisi o varstvu potrošnikov, na podlagi priporočil Gospodarske zbornice Slovenije in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje. Spletno trgovino www.golfdoma.si (v nadaljevanju »spletna trgovina«) upravlja BovianPlus kot ponudnik storitev elektronskega poslovanja (v nadaljevanju »trgovec«). Obiskovalec z registracijo v spletni trgovini pridobi uporabniško ime, ki je enako njegovemu e-poštnemu naslovu, in uporabniško geslo, ki ga nastavi uporabnik sam. Uporabniško ime in geslo nedvoumno določata in se povezujeta z vnesenimi podatki. Obiskovalec z registracijo potrdi in potrdi, da je polnopravna odrasla oseba. Ti splošni pogoji poslovanja opredeljujejo delovanje spletne trgovine, pravice in dolžnosti obiskovalcev, uporabnikov in kupcev ter poslovni odnos med Trgovcem in uporabnikom kot kupcem izdelkov iz ponudbe spletne trgovine.

2. Načini plačila Trgovec ponuja naslednje načine plačila za nakup izdelkov v spletni trgovini: vnaprejšnji prenos kupnine in stroškov pošiljanja na transakcijski račun Trgovca po izpolnjeni ponudbi ali predhodnem računu.

3. Cene Spletna cena velja za vse registrirane uporabnike spletne trgovine Trgovec. Vse cene v spletni trgovini so navedene v evrih. Vse cene v spletni trgovini so cene izdelkov in ne vključujejo stroškov pošiljanja. Vse cene veljajo samo za spletno naročilo izdelka prek spletne trgovine. Vse cene veljajo v času naročila in veljajo do ustreznih sprememb.

4. Postopek nakupa Kupec vidi in pregleda, katere izdelke je izbral in dodal v nakupovalno košarico, vidi in pregleda ceno vsakega izdelka ter skupno ceno celotne izbrane količine vsakega izdelka. Pred potrditvijo naročila je uporabniku (kupcu) omogočeno, da preko grafičnega uporabniškega vmesnika enostavno pregleda, spremeni in potrdi posamezne spremembe s takojšnjim učinkom. Po oddaji naročila uporabnik (kupec) od trgovca prejme obvestilo po e-pošti, da je naročilo sprejeto. V roku 1 ure od prejema tega obvestila ima uporabnik (kupec) možnost preklicati naročilo brez posledic. Razen možnosti preklica uporabnik (kupec) po oddaji ne more spreminjati vsebine naročila. Uporabnik (kupec) ima v svojem profilu na spletnem mestu Trgovca vedno izčrpne informacije o stanju in vsebini vsakega naročila.

5. Naročilo potrjeno Če uporabnik (kupec) naročila ne prekliče, trgovec naročene izdelke pripravi in ​​odpremi v dogovorjenem roku ter o tem obvesti kupca (kupca) preko e-pošte. Dobavni rok je 15-20 dni. Trgovec v elektronskem sporočilu iz prejšnjega stavka uporabnika (kupca) pouči tudi o politiki vračila izdelka in ga obvesti o kontaktnih osebah za pritožbo v primeru pritožbe ali zamude pri dostavi.

6. Kupoprodajna pogodba Trgovec izda uporabniku, ki kupi izdelek v spletni trgovini, pisni račun z razčlenitvijo stroškov in razlago pravice do odstopite od nakupa tako, da po potrebi vrnete kupljeni izdelek. Kupoprodajna pogodba v obliki naročila je shranjena elektronsko na strežniku trgovca in je uporabniku (kupcu) kadar koli na voljo v njegovem uporabniškem profilu. Kupoprodajna pogodba je sklenjena v jeziku izbrano ob nakupu.

7. Pravica do odstopa od nakupa, vračilo izdelkov V 30 dneh od datuma prejema naročenih izdelkov ima uporabnik (kupec) pravico, da na e-poštni naslov sales@boviansales.com obvesti trgovca, da odstopa od kupoprodajne pogodbe, ne da bi bil dolžan navesti razlog za takšno odločitev. Vrnitev kupljeni izdelki trgovcu se štejejo kot obvestilo o odstopu od pogodbe v roku za odstop od kupoprodajne pogodbe. Kupljene izdelke je treba trgovcu vrniti najkasneje v 14 dneh od dneva dostave obvestila o odstopu od kupoprodajne pogodbe. Kupljene izdelke je treba trgovcu vrniti nepoškodovane, neuporabljene v originalni embalaži in v nespremenjeni količini, razen če so bili izdelki uničeni, pomanjkljivi, izgubljeni ali se je njihova količina zmanjšala brez krivde uporabnika (kupca). Če je poštni paket, s katerim je uporabnik (kupec) prejel naročene izdelke, fizično poškodovan, če primanjkuje vsebine ali pa kaže znake odpiranja, mora uporabnik (kupec) sprožiti postopek pritožbe pri proizvajalcu. Za vrnjene izdelke trgovec vrne uporabnika (kupca) v najkrajšem možnem času in najpozneje v 30 dneh od prejema preklica sporočite plačani znesek, uporabljene promocijske kode in drugi popusti pa se uporabniku (kupcu) ne vrnejo. Povračilo plačanega znesek plača trgovec na osebni ali transakcijski račun uporabnika (kupca). Rabljeni darilni bon se vrne v obliki dobropisa.

8. Garancija Izdelki imajo garancijo, kot je navedeno na računu ali v garancijskem listu. Garancija velja ob upoštevanju navodil in pogojev, navedenih v garancijskem listu in ob predložitvi računa. Garancijski rok je naveden na garancijskem listu ali na računu. Podatki o garanciji so navedeni tudi v predstavitvi izdelka v spletni trgovini. Uporabnik (kupec) lahko uveljavlja garancijo od Trgovca. Garancijo lahko kupec uveljavlja z garancijskim listom in računom. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni servis je dolžan opraviti garancijsko popravilo v 45 dneh od datuma prejema izdelka v popravilo ali zamenjati izdelek z drugim enakovrednim izdelkom v brezhibnem stanju.

9. Dostava Trgovec bo naročene izdelke dostavil uporabniku (kupcu) v dogovorjenem roku. Upoštevajte, da paketov ne pošiljamo na naslove nabiralnikov zaradi velikosti poslanega paketa. V primeru prejema izdelkov s plačilom po povzetju kupec plača tudi stroške poštnine. Upoštevajte, da pošiljamo iz Evrope. Za vsa naročila iz drugih držav lahko za pošiljke veljajo uvozne pristojbine in davki, ki plačajo ob prihodu. Te dajatve ne moremo določiti, saj se razlikujejo od države do države in od države do države. Če potrebujete podrobne informacije o teh stroških, se obrnite na lokalni carinski urad.

10. Varnost Trgovec uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov in plačil. V ta namen trgovec uporablja 128-bitno potrdilo SSL, ki ga izda pooblaščena organizacija. PayPal je odgovoren za varno avtorizacijo in transakcije s kreditno kartico. Avtorizacije kreditnih kartic se izvajajo v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov v bankah. Podatki o kreditni kartici niso shranjeni na strežniku trgovca.

11. Pritožbe, spori in uporaba prava Trgovec spoštuje veljavne predpise o varstvu potrošnikov. Trgovec ima učinkovit sistem obravnave pritožb in je imenoval osebo, na katero se lahko v primeru težav uporabnik (kupec) obrne po telefonu ali po elektronski pošti. V primeru težav lahko uporabnik (kupec) pokliče na naslednjo telefonsko št. za pomoč: 040 636 505 info SLO, 00386 40 636 505 info EU. Uporabnik (kupec) lahko pritožbo pošlje na e-naslov sales@boviansales.com. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. V 5 delovnih dneh mora trgovec potrditi prejem pritožbe in obvestiti uporabnika (kupca), kako dolgo bo obravnaval pritožbo. Trgovec obvešča uporabnika (kupca) o poteku postopka in si prizadeva za reševanje morebitnih sporov po medsebojnem soglasju. Če medsebojni dogovor o sporu ni dosežen, je za reševanje morebitnih sporov med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) pristojno Okrajno sodišče v Žalcu. Trgovec in uporabnik (kupec) kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil na sodišču. Za te Splošne pogoje in vse spore med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) velja slovensko materialno in procesno pravo, pri čemer ne veljajo pravila mednarodnega zasebnega prava, ki bi nakazovala uporabo katerega koli drugega prava. Za vsa razmerja ter pravice in obveznosti, ki jih ti ne urejajo Splošni pogoji, določbe Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov se smiselno uporabljajo. Želimo vam veliko prijetnih in ugodnih nakupov v naši spletni trgovini!